Czym jest architektura i jakie są jej rodzaje?

Architekt Pisz

Architektura to inaczej zbiór materialnych, stworzonych przez człowieka obiektów, które tworzą przysłużyć się ludziom, zarówno jednostkom, kiedy i pełnym społeczeństwom. Możemy do niej zdać nie tylko budynki, ale i drogi, mosty, elektrownie, a nawet ławki, ogrodzenia czy chodniki. Zdanie to jest właściwie złożone, zatem w obecnym artykule wyjaśniamy, czym stanowi całość i mówimy jej style.

Czytaj więcej